Case: BEL combinatie

BEL combinatie

De BEL combinatie is één uitvoeringsorganisatie voor drie gemeenten. WaboAdvies heeft één integraal handhavingsbeleid ontwikkeld, waarbij prioritering, en inzet is afgestemd op de bestuurlijke wens van de drie gemeenten.

Case: Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland

WaboAdvies heeft voor de gemeente Lansingerland een Omgevingswetproof integraal handhavingsbeleid opgesteld waarin tevens uitgebreid de rol van het bevoegd gezag in relatie tot de Wkb is opgenomen.

Case: Impactanalyses Wkb en Omgevingswet

Impactanalyses Wkb en Omgevingswet

Voor onder andere de gemeenten Hilversum, Den Helder, Huizen, Lansingerland, Dronten en Texel voerde WaboAdvies een uitgebreide impactanalyse Wkb en Ow uit.

Beleid

Met meer dan 20 jaar ervaring binnen de lokale overheid heeft WaboAdvies ruime kennis in huis om u te helpen bij het opstellen van beleid binnen de scoop van het  Omgevingsrecht. WaboAdvies heeft voor een aantal gemeenten integraal handhavingsbeleid ontwikkeld waarbij doelmatigheid, haalbaarheid, draagvlak en efficiëntie de kernbegrippen zijn.

Implementatie Omgevingswet

Met de Omgevingswet kan niet gewerkt worden door deze uitsluitend te implementeren in processen en programma's. De Omgevingswet vraagt een andere mindset. Het gaat over cultuur, over fasciliteren en een duidelijke visie op wat u wilt toestaan en tegengaan binnen de fysieke leefomgeving. Waboadvies kan uw organisatie ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet. Dit vraagt om beleid en een op dat beleid afgestemde organisatie.

Handhavingsbeleid

De Wabo kent duidelijke kwaliteitseisen voor toezicht en handhaving. WaboAdvies heeft voor diverse gemeenten integraal handhavingsbeleid ontwikkeld. Beleid dat beschikbare inzet efficient afstemt en vertaald naar duidelijke haalbare doelen. Prioritering, uitvoering, en vooral met duidelijke tools voor de uitvoerenden zijn kenmerken van beleid dat  ook blijvend zal worden toegepast.

Wabo Rechtsbescherming

WaboAdvies ondersteund ook binnen het omgevingsrecht op juridisch vlak. Bent u het niet eens met een genomen besluit, een geweigerde omgevingsvergunning of een afgewezen planologische wijziging, dan kunnen wij u helpen bij het opstellen van een bezwaar- of beroepschrift en/of ondersteuning bij de commissie bezwaar of bij een eventuele beroepszaak bij de rechtbank