Training

Lees meer over Wabo Training

WaboAdvies heeft zeer ruime ervaring met het verzorgen van trainingen en opleidingen op het gebied van de Omgevingswet en de daaronder vallende technische wetgeving. Bij meer dan 180 gemeenten en bedrijven is door WaboAdvies een op maat samengestelde opleiding verzorgd. Van basis tot verdieping, van juridisch tot toezicht, van vergunningmanagement tot vergunningvrij bouwen.

Lees meer over Wabo Training

Beleid

Lees meer over WaboAdvies Beleid

Met meer dan 25 jaar ervaring binnen de lokale overheid heeft WaboAdvies ruime kennis in huis om u te helpen bij het opstellen van beleid binnen de scoop van het omgevingsrecht. WaboAdvies heeft de afgelopen periode voor een aantal gemeenten integraal Omgevingswetproof handhavingsbeleid ontwikkeld waarbij doelmatigheid, haalbaarheid, draagvlag en efficiƫntie de kernbegrippen zijn.

Lees meer over WaboAdvies Beleid

Advies

Lees meer over WaboAdvies advies

De implementatie van de Omgevingswet vraagt veel van uw organisatie. WaboAdvies adviseert op organisatieniveau om te komen tot het optimaal uitvoeren van deze wet op het vlak van proces, kennis, kwaliteit, kortere behandeltermijnen, lagere workload en workflow, maar vooral wordt gekeken naar de cultuuraspecten van deze nieuwe wetgeving.

Lees meer over WaboAdvies advies