Case: Gemeente Leudal

Gemeente Leudal

Na de invoering van de Wabo kwam de vraag om het vergunningproces te optimaliseren. WaboAdvies heeft Leudal kennis laten maken met Vergunningmanagement op maat.

Case: Kwaliteitsonderzoek

Kwaliteitsonderzoek

Zelf blijven uitvoeren of overdragen dat zijn de keuzes voor de komende jaren als het gaat om BWT taken. WaboAdvies adviseert gemeenten bij deze keuze.

Advies

Omgevingswet/Organisatieontwikkeling VTH/Private kwaliteitsborging

De Omgevingswet is 20% regels en 80% cultuur wordt er wel eens gezegd. Maar hoe pakt u dit dan aan. WaboAdvies ondersteund gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet door stapsgewijs van plan van aanpak tot uitvoering de doelen die u wilt bereiken met deze wet centraal te stellen.
Lees het artikel Omgevingswet is kans maal uitdaging in het kwadraat voor meer info over deze aanpak. 

Op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht gaat er met de komst van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen veel veranderen. Door de private kwaliteitsborging vallen er taken weg, en komen er ook weer taken bij. Waboadvies kan uw gemeente ondersteunen bij dit proces, en helpt u de impact hiervan te bepalen op leges, formatie en taken. 

Duurzaamheidsadvisering

Wilt u uw bestaande woning of bedrijfspand verduurzamen? WaboAdvies ondersteund u in het vinden van de meest effectieve, efficiënte en duurzaame oplossing. Een duurzame toekomst bereiken we namelijk alleen als de bestaande voorraad energetisch sterk wordt verbeterd. Op de foto's hiernaast ziet u een voorbeeld van een Energiedak dat voldoende energie levert voor huishouden en de electrische auto!

Vergunningmanagement

De Wabo is inmiddels al weer een ruime tijd in werking. De meesten die er mee te maken hebben kennen de wettelijke regels maar hebben vaak nog moeite om het proces te vertalen in efficiënt samenwerken met als doel het project van de klant op een integrale wijze te behandelen en te verlenen binnen de daarvoor beschikbare termijnen. Download hier het rapport "Vergunningmanagment op maat". Bent u na het lezen geïnteresseerd in een gesprek, dan komen wij graag bij u langs om met u te bekijken of dit ook uw organisatie kan helpen.

Vergunningvrije bouwmogelijkheden

WaboAdvies is specialist op het gebied van Vergunningvrij Bouwen. Door de komst van de Wabo in 2010 zijn er meer mogelijkheden voor bouw en verbouw dan u wellicht zult denken. Wij kunnnen u adviseren over uw (maximale) bouwmogelijkheden. Uw plannen worden door ons samengebracht met het geldende bestemmingsplan, gemeentelijk beleid en de huidige situatie op uw perceel. Daarnaast kan Waboadvies uw bouwplannen uitwerken tot een technische tekening, kan zij de aanvraag Omgevingsvergunning verzorgen en kunnen wij u adviseren bij het zoeken naar een aannemer die uw plan kan realiseren.

Download hier de laatste wijzigingen vergunningvrij bouwen 2014 als integrale versie van bijlage II Bor.

Digitaal werken

Door de komst van de Omgevingsvergunning met als indieningsmogelijkheid het OLO (omgevingsloket Online) is het efficiënter om digitaal te gaan werken. WaboAdvies adviseert locale overheden over de mogelijkheden te komen tot echt digitaal werken. Van ontvangst tot toezicht zijn er goede instrumenten beschikbaar. Waboadvies helpt u de juiste keuze te maken bij de aanschaf van digitale hulpmiddelen, en beoordeeld in hoeverre uw backoffice-apllicatie en uw CMS hierop aansluiten.