Case: Lean vergunningmanagement

Lean vergunningmanagement

Nu de Omgevingswet is ingevoerd komt het de komende jaren neer op het zo efficiƫnt en effectief mogelijk uitvoeren van vergunningmanagement. Kortere behandeltijden tegenover meer complexe afweging vragen veel van een VTH organisatie. Wij kunnen u ondersteunen in het verbeteren van uw organisatie!

Case: Kwaliteitsonderzoek

Kwaliteitsonderzoek

Zelf blijven uitvoeren of overdragen van taken richting een Omgevingsdienst. Samen werken met andere gemeenten of zelf blijven uitvoeren? Dat zijn de keuzes voor de komende jaren als het gaat om BWT taken. WaboAdvies adviseert gemeenten bij deze keuze.

Advies

Omgevingswet/Organisatieontwikkeling VTH/Private kwaliteitsborging

De Omgevingswet is 20% regels en 80% cultuur wordt er wel eens gezegd. Maar hoe pakt u dit dan aan. WaboAdvies ondersteund gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet en met het optimalisren van de organisatie na de eerste ervaringen, door stapsgewijs van plan van aanpak tot uitvoering de doelen die u wilt bereiken met deze wet centraal te stellen.
Lees het artikel Omgevingswet is kans maal uitdaging in het kwadraat voor meer info over deze aanpak. 

Op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht gaat er met de komst van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen veel veranderen. Door de private kwaliteitsborging vallen er taken weg, en komen er ook weer taken bij. Waboadvies kan uw gemeente ondersteunen bij dit proces, en helpt u de impact hiervan te bepalen op leges, formatie en taken. 

Duurzaamheidsadvisering

Wilt u uw bestaande woning of bedrijfspand verduurzamen? WaboAdvies ondersteund u in het vinden van de meest effectieve, efficiënte en duurzaame oplossing. Een duurzame toekomst bereiken we namelijk alleen als de bestaande voorraad energetisch sterk wordt verbeterd. Op de foto's hiernaast ziet u een voorbeeld van een Energiedak dat voldoende energie levert voor huishouden en de electrische auto!

Vergunningmanagement

De Wabo is inmiddels al weer een ruime tijd in werking. De meesten die er mee te maken hebben kennen de wettelijke regels maar hebben vaak nog moeite om het proces te vertalen in efficiënt samenwerken met als doel het project van de klant op een integrale wijze te behandelen en te verlenen binnen de daarvoor beschikbare termijnen. Download hier het rapport "Vergunningmanagment op maat". Bent u na het lezen geïnteresseerd in een gesprek, dan komen wij graag bij u langs om met u te bekijken of dit ook uw organisatie kan helpen.

Vergunningvrije bouwmogelijkheden

WaboAdvies is specialist op het gebied van Vergunningvrij Bouwen. Door de komst van de Omgevingswet is het vergunningvrije bouwen er niet eenvoudiger op geworden. De knip in de technische en ruimtelijke bouwactiviteit maakt dat er meer mogelijkheden voor bouw en verbouw zijn dan u wellicht zult denken. Wij kunnnen u adviseren over uw (maximale) bouwmogelijkheden. Uw plannen worden door ons samengebracht met het geldende Omgevingsplan, gemeentelijk beleid en de huidige situatie op uw perceel. Daarnaast kan Waboadvies uw bouwplannen uitwerken tot een technische tekening, kan zij de aanvraag Omgevingsvergunning verzorgen en kunnen wij u adviseren bij het zoeken naar een aannemer die uw plan kan realiseren.